بازدید مسئولین عالیرتبه استان البرز از غرفه انجمن نساجی


 
یازدید  جناب آقای بغدادی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و جناب آقای البرزی مدیرکل امور شهری و شورای استانداری البرز و هیأت همراه از غرفه انجمن نساجی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی                                                                          دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                              آبان 1392
گالری تصاوير