نمایشگاه و جشنواره فروش کالا و محصولات ایرانی (خجند- تاجیکستان)


 


                                                                                                                            دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                خرداد 1394