ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی


 (برای مشاهده ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی ابلاغی مورخ 89/06/30 اینجا کلیک کنید )
(برای مشاهده ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ 89/05/25 اینجا کلیک کنید)                                                                                                               دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                              اردیبهشت 1393