نقش و کارکرد تشکل‌های اقتصادی (نظریه‌ها)


 


جهت دریافت متن کامل این گزارش به لینک زیر مراجعه فرمایید.
دریافت فایل (pdf)

                                                                                                      دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                            پاییز 92