نشست تجاری هیأت‌مدیره انجمن نساجی استان البرز با بازرگانان کره‌ای