برگزاری کنفرانس بین المللی 'تکنولوژی آلمان به دیدار صنعت نساجی و فرش ایران می‌آید'