دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ،پوشاک منسوجات خانگی و صنایع وابسته
 
🔴⏹🔴انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز حامی معنوی دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی، پوشاک ، منسوجات خانگی و صنایع وابسته استان خراسان رضوی . زمان : زمان 12الی 15 دی ماه 98 دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ،پوشاک منسوجات خانگی و صنایع وابسته
تاريخ تنظيم: دوشنبه 8 مهر ماه 1398