نقش و کارکرد تشکل‌های اقتصادی (نظریه‌ها)

جهت دریافت متن کامل این گزارش به لینک زیر مراجعه فرمایید.دریافت فایل pdf

دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
پاییز 92