شرکت تولیدی مینیاتور

افتخارات و تقدیرنامه‌های جناب آقای غلامرضا بهبهانی عضو هیئت مدیره انجمن نساجی استان البرز و رئیس هیئت مدیره شرکت تولیدی مینیاتور، صاحب عناوین: کارآفرین برتر، جهادگر نمونه اقتصادی استان البرز و پیشکسوت نمونه صنایع نساجی و پوشاک کشور.

 

 

 

 

 

دریافت نشان و لوح تقدیر پیشکسوت نمونه صنعت پوشاک کشور
اهدایی از جانب اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران


دریافت مدال افتخار از طرف هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
به پاس زحمات ایشان در راستای رشد و تعالی صنایع نساجی و پوشاک کشور


کسب عنوان جهادگر نمونه اقتصادی استان البرز
در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیکسب عناوین کارآفرین برتر از سوی وزارت صنایع و پیشکسوت نمونه
صنایع نساجی و پوشاک کشور