قابل توجه مدیران و صاحبان صنایع نساجی، پوشاک و چرم استان البرز

تاریخ انتشار آگهی* *۱۴۰۱/۲/۱۰*

صاحبان صنایع در حوزه نساجی، پوشاک و چرم البرز در صورتیکه دارای پروانه فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند *۵ روز دیگر مهلت دارند*  *نسبت به کاندیداتوری  در انتخابات فوق* (بازرس و هیات مدیره) اقدام نمایند.

♦️ علاقمندان برای حضور در کاندیداتوری حداکثر تا *۱۴۰۱/۲/۱۵* نسبت به تکمیل پرونده عضویت خود و همچنین ارسال درخواست  کتبی به دبیرخانه انجمن  اقدام فرمایند.

📞📮پل های ارتباطی انجمن:

تلفن :    02632514289

فکس :   02632530760 

 همراه: 09306253360

 همراه : 09102604070