درباره ما

انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ،پوشاک و چرم  استان البرز تشکیلاتی غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی است، که به خواست صاحبان صنایع این گروه و با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، براساس تبصره 41 قانون دوم توسعه و ماده 153 قانون پنجم توسعه کشور و به اسناد نامه شماره 393338/100 و 59217/100 مورخه 90/11/10 و 91/5/10 سازمان فوق اولین و دومین نشست تولیدکنندگان و صاحبان صنایع این گروه در محل سالن جلسات سازمان یاد شده انجام، که منجر به تشکیل هیأت موسس، پس از سه نوبت آگهی از طریق جراید عمومی مجمع عمومی در روز یکشنبه مورخه 91/2/17 برگزار وبا انجام انتخابات از بین شرکت کنندگان 5 نفر به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره، یک نفر بازرس، 2 نفر عضو علی البدل انتخاب گردیدند. 


با پیگیری هیات مدیره و بعد از هماهنگی لازم، از طریق سازمان صنعت، معدن وتجارت و کسب موافقت از فرمانداری شهرستان کرج، انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز در مورخه 91/8/10 به شماره 1971 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی استان البرز به ثبت رسید و طی پیگیری‌های انجام شده در نهایت پروانه فعالیت انجمن به شماره 3141106 مورخه 92/04/05 از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز اخذ گردید و انجمن کار خود را به صورت رسمی آغاز نمود.

 

منشور اخلاقی اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز

موارد ذیل را سرلوحه امور و فعالیتهای خود قرار داده‌ایم.

1- تولید ملی را افتخار ملی دانسته و گامهای استوارمان در این راستا خواهد بود .

2- رعایت نظم و انظباط و ادب و نزاکت و اخلاق و آرامش در روابط انسانی و محیط کار جهت کرامت انسانها را سرلوحه امورمان قرار می‌دهیم .

3- در این تشکل مدنی غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی گردهم آمده‌ایم تا منافع صنفی و تخصصی خود را در منافع جامعه محقق نموده و در نهایت توسعه این مرز و بوم و رفاه مردم کشور عزیزمان را فراهم سازیم .

4- به حرکت و خرد جمعی و همچنین ایثار و کار بدون طمع برای منافع شخصی، به منافع کلان جامعه که مبانی عضویت و فعالیت در تشکلهاست اعتقاد داریم .

5- تعامل با سایر تشکلها و همکاری با آنها را بسیار مهم و حیاتی می‌دانیم .

6- اندیشه‌هایمان همواره حاوی افکار پاک و مثبت بوده و کردارمان را منطبق بر اندیشه‌هایمان خواهیم نمود .

7- وقت‌شناسی و حضور به موقع در محل خدمت، جلسات، مجامع و قرارهای ملاقات را رعایت نموده و انجام کار براساس مستند سازی روش‌ها و زمانبندی فعالیت‌ها را رعایت می‌کنیم .

8- توزیع امکانات و فرصت‌ها به صورت عادلانه و ارائه اطلاعات صحیح به مخاطبین و اجتناب از پذیرش هرگونه توصیه و سفارش بر خلاف حق و پرهیز از هرگونه تبعیض را مراعات می‌کنیم .

9- به اجرای قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه تشکل مربوطه التزام داریم .

10- به عدم سوء استفاده از موقیعت شغلی و مسئولیت‌ها پای‌بند هستیم .

11- تلاش می‌کنیم خدماتی که به مراجعان ارائه می‌شود از کیفیت مطلوب برخوردار بوده و بهترین خدمات با سهل‌ترین شیوه در اختیار آنان قرار گیرد .

12- درک جایگاه و کسب رضایت ارباب رجوع و همکاران در ارتباط متقابل و حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به آنان را رعایت می‌نماییم.

13- اشاعه فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع به عنوان بستر تعالی فرد و تشکیلات را در سرلوحه امور خود قرار می‌دهیم.

14- به موضوع تغییر و اصلاح از خود و تسری آن به تشکیلات و کارکنان مجموعه اعتقاد داریم.

15- رعایت صرفه‌جویی و ممانعت از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و عوامل در اختیار و تشکل و استفاده منطقی و اصولی از آنها را انجام می‌دهیم.

16- اصل شایستگی در انتخاب و انتصاب و تلاش برای فراهم نمودن امکان کسب مهارت‌های شغلی و افزایش تبحر حرفه‌ای اعضاء و کارکنان بر مبنای اصل عدالت در توزیع امکانات و فرصتها را مراعات می‌کنیم.

17- حذف تشریفات زائد غیر ضروری به منظور تسریع در ارائه خدمات مطلوب به مراجعین را رعایت می‌نمائیم.

18- انتقادپذیر بوده و از نظرات و انتقاد‌های مراجعان استقبال نموده و از آنها به منظور بهبود وضعیت کاری خود استفاده می‌نمائیم.

19- تقویت جنبه‌های انگیزشی، مسئولیت، اشتیاق به کار، وجدان کاری و بهره‌گیری از مدیریت نوین فرهنگ را در سرلوحه امور خود قرار می‌دهیم.

20- به استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و تجهیزات برای حفظ منافع اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تلاش خواهیم کرد.

21- زمینه رشد و بالندگی با ایجاد فضای رقابت مثبت برای حضور و مشارکت بیشتر اعضای تشکل را فراهم می‌سازیم.

22- برقراری توازن و اعتدال بین زندگی خانوادگی و فضای شغلی را رعایت می‌کنیم.

23- کلیه توان علمی، معنوی و مالی تشکیلات خود را در جهت شکوفایی تولیدات ملی و توسعه همه جانبه و پایدار و متوازن و ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه به کار خواهیم گرفت.

24- با علم به اینکه منابع طبیعی  و زیست محیطی میراث گذشتگان و سرمایه آیندگان است، فعالیتهای کاری و تولیدی خود را چنان به انجام خواهیم رساند که کمترین خدشه و اسرافی در این منابع حاصل نگردد.

25- چنانچه احساس نمائیم افراد شایسته‌تری وجود دارند که با جذب یا جایگزینی آنها می‌توان به رشد و توسعه تشکل‌ها کمک نمائیم، با کمال رغبت این را به انجام خواهیم رساند.

26- چنانچه مشاهده شود مواردی از قانون با مصالح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در تضاد باشد ضمن احترام به قانون، اقدامات لازم و تلاش در رفع مشکل و اصلاح قانون برابر روال قانونی به عمل آورده و در جهت رفع معضل پیش آمده از مجاری قانونی اقدام خواهیم کرد.

27- زمینه رشد و بالندگی با ایجاد رقابت مثبت برای حضور و مشارکت بیشتر اعضای تشکل را فراهم می‌سازیم.

28- نسل آینده، سرمایه‌ی بالنده ماست. با ثبت تجارب و دانسته‌ها و همچنین با انتقال تجارب خود به گونه‌ای قابل درک، در غنای دانسته‌های نسل آینده، تلاش خواهیم کرد.

29- با رعایت حریم و حرمت پیشکسوتان عرصه تولید و کارآفرینی، فضایی زیبا، برای حضور بیشتر آنها پیش بینی می‌نمائیم.

• موارد مندرج در این منشور اخلاقی به عنوان سند زنده و به مانند سوگند نامه برای اعضاء تلقی می‌گردد.

 دبیرخانه انجمن  تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز