تشکل‌های اقتصادی خوب چیست؟

جهت دریافت متن کامل این گزارش به لینک زیر مراجعه فرمایید. 


دریافت فایل pdf

 

دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
پاییز 92