اهداف انجمن

موضوع و اهداف انجمن

1- ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، شناسایی بازارهای مصرف تولیدات اعضاء، وضعیت و جایگاه رقبا در بازارها، فروشندگان مواد اولیه کمیاب و اطلاعات بازرگانی مورد نیاز اعضاء.

2- کمک به برگزاری آموزش‌های کاربردی و حین کار فنی-تخصصی و مدیریتی مورد نیاز اعضاء و کارکنان واحدهای عضو (با حداکثر بهره‌گیری از امکانات موجود کشور).
3- کمک به ارتقاء کمی و کیفی، کاهش ضایعات، هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات اعضاء در بازارهای داخلی و خارجی (با بهره‌گیری از مشاورین توانمند و صاحب‌نظر).
4- تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندی‌های اعضاء همراه با آدرس، مشخصات و نمونه تولیدات آنها و زمینه‌سازی کسب بازارهای جدید و توسعه پیمانکاری و زنجیره‌های تولید با صنایع بزرگ (داخلی و خارجی).
5- شرکت در نمایشگاه‌های (داخل و خارج)، معرفی تولیدات و کمک به بازاریابی، فروش و صادرات تولیدات اعضاء.
6- کمک به تهیه و تأمین ابزار و مواد اولیه کمیاب مورد نیاز اعضاء.
7- معرفی آخرین دستاوردهای فناوری در صنایع مربوطه و ارائه اطلاعات به اعضاء.
8- فراهم کردن زمینه عقد قراردادهای بزرگ و کلی با مشتریان داخلی و خارجی برای اعضاء.
9- همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی در تدوین سیاست‌ها- دستورالعمل‌ها و تهیه و تدوین لوایح قانونی جهت ارائه به دولت و مجلس شورا اسلامی.
10- کمک به ایجاد آزمایشگاه مشترک تخصصی (با همکاری اعضاء و بهره‌گیری از تسهیلات بودجه‌های سالیانه دولت).
11- مذاکره با بانک‌ها و جلب همکاری آنها جهت تأمین اعتبارات نوسازی و بازسازی و سرمایه در گردش مورد نیاز اعضاء.
12- برگزاری همایش‌های تخصصی و دعوت از اساتید و صاحب‌نظران با تجربه (از داخل و خارج از کشور) و کمک به ارتقاء اطلاعات و توانایی‌های علمی و تخصصی اعضاء.
13- دفاع از منافع اعضاء در مجاع حقوقی داخلی و بین‌المللی.
14- تهیه نشریه و بولتن‌های تخصصی و خبری مورد نیاز اعضاء (در صورت لزوم).
15- مشارکت در اجلاس‌ها و کمیسیون‌های مشترک با دیگر کشورها و همکاری در تهیه یاداشت‌های تفاهم و کسب بازارهای جدید در دیگر کشورها.
16- تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و پیشنهاد جهت قیمت‌گذاری براساس سیاست‌های ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
17- تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت با همکاری سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نظارت بر تحقق آن.
18- تدوین آیین‌نامه‌های انطباقی برای مرغوبیت کالا، کاهش میزان انرژی، مسایل زیست‌محیطی و گرفتن اختیارات لازم برای انجام وظایف تدوین شده.
19- تنظیم تعرفه‌های قیمت داخلی، تعرفه‌های صادراتی و نیز تعرفه‌های واردات کالا و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب در هیأت‌دولت بر اساس سیاست‌های دولت و ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
20- فراهم کردن زمینه‌های توسعه فعایت‌های تحقیقاتی کاربردی صنعتی و معدنی از جمله ارتباط صنعت و دانشگاه.
21- کمک به ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه به‌منظور تأمین نیازهای مالی.
22- کمک به فراهم‌سازی امکانات ورود و بهره‌گیری از سرمایه، اطلاعات، تکنولوژی، فنون و تجربیات خارجی در جهت تقویت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت ایران.
ماده 6 : انجمن تخصصی صنایع و معادن همگن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص، تعریف و اعلام می‌گردد .


اهداف انجمن طبق مفاد اساسنامه

دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن
نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز
مرداد 97