همکاری بانک ها با صنعت در حد انتظار فعالان اقتصادی نیست

عضو دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور

1191  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 16 آذر ماه 1401

مسعود شاه بختی یکی دیگر از اعضای دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور گفت: متاسفانه همکاری بانک ها با بخش صنعت در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه مناسب و در حد انتظار فعالان اقتصادی نیست.

مسعود شاه بختی یکی دیگر از اعضای  دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی  و پوشاک کشور  گفت: متاسفانه همکاری بانک ها با بخش صنعت در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه مناسب و در حد انتظار فعالان اقتصادی نیست.

وی روش پرداخت تسهیلات به صنایع را روشی انقباضی و غیر قابل توجیه عنوان کرد و افزود: در ظاهر  به بانک ها دستور داده اند با بهانه های مختلف روش انقباضی را پیشه کنند زیرا به محض درخواست هر نوع تسهیلات بلافاصله می گویند دستور داده اند اینگونه تسهیلات را پرداخت نکنیم.

شاه بختی گفت: متاسفانه همکاری بانک ها با بخش صنعت در پرداخت تسهیلات به هیچ وجه مناسب و در حد انتظار فعالان اقتصادی نیست.

وی  افزود:  وظیفه برنامه ریزان اقتصادی و نظام بانکی است که هنگام بروز مشکل مالی در بستر تولید، حمایت مالی را در دستور کار قرار دهند تا مشکل ورشکستگی و بحران مالی در صنعت کشور خودنمایی نکند.

وی گفت: با توجه به اینکه صنایع نساجی و پوشاک از مهمترین صنایع اشتغالزا کشور محسوب می شود، این وظیفه برنامه ریزان اقتصاد است که با حمایت به موقع و بدون وقفه یاری رسان این صنایع باشند.