گزارش تصویری هفدهمین نشست دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور

هفدهمین نشست دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور

433  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 18 خرداد ماه 1401