دعوت نامه مجمع عمومی سالیانه

دعوت نامه مجمع عمومی سالیانه

406  تعداد بازدید  |  شنبه 17 اردیبهشت ماه 1401

مجمع عمومی سالیانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم البرز

مجمع عمومی سالیانه انجمن تخصصی نساجی، پوشاک و چرم البرز در تاریخ  ۲ خردادماه سال ۱۴۰۱ در اتاق بازرگانی البرز برگزار می شود