گزارش تصویری نشست هیات رییسه انجمن نساجی البرز با مدیر عامل و معاونین کارخانجات نساجی فخر ایران

گزارش تصویری نشست هیات رییسه انجمن نساجی البرز با مدیر عامل و معاونین کارخانجات نساجی فخر ایران

890  تعداد بازدید  |  یکشنبه 21 آذر ماه 1400