جراحی نظام‌ اقتصادی حرکتی راهگشای در مهار تورم‌ است

جراحی نظام‌ اقتصادی حرکتی راهگشای در مهار تورم‌ است

405  تعداد بازدید  |  یکشنبه 7 آذر ماه 1400

رییس انجمن نساجی استان و نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز سخنان اخیر رئیس جمهور در بحث جراحی و اصلاح نظام اقتصادی با استفاده از نظرات نخبگان را حرکتی راهگشا در بستر مهار تورم عنوان کرد.

یداله مالمیر روز  با اشاره‌ به این اظهار رییس جمهور که در بستر "جراحی اقتصادی"  مردم را غافلگیر نمی‌کنیم گفت: اتخاذ این تصمیم ایجاد نگرانی ها در جامعه را کاهش می دهد و مسیر را برای رفع مشکلات اقتصادی و روند تدریجی کاهش روند مهار تورم‌ هموار می کند.

وی افزود: بخش خصوصی برای همراهی با دولت سیزدهم در رفع چالش های اقتصادی و تورم به ارث رسیده از دولت قبلی با تمام توان آماده است.

وی ادامه‌ داد: کارشناسان بخش خصوصی که چند سالی است از نزدیک با ندانم‌ کاری های مدیران‌‌ سابق در بحث اقتصاد دست و پنجه نرم کرده اند، وظیفه می دانند در این راستا با ارایه دیدگاه ها و اظهار نظر های کارشناسی، دولت سیزدهم‌‌  را یاری دهند.

مالمیر تشکیل نشست های تخصصی مشترک با حضور دولتمردان، نخبگان ، اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش خصوصی را ضروری و حرکتی موثر در رفع مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه ذکر کرد.

وی با اشاره به اراده راسخ سران و مجریان قوای سه گانه در برخورد قاطع با عوامل رانت و فساد اظهار امیدواری کرد ، با تدام‌ این اقدامات پیچ و خم ها در مسیر رفع تورم افسار گسیخته هموار شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برنامه گام به گام دولت‌ سیزدهم در جهت حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حرکتی در راستای مهار تورم ذکر کرد.

مالمیر گفت: طی سال های اخیر صنعت کشور از ناحیه ارز ترجیحی و رانت هایی که در این زمینه برای برخی واردکنندگان ایجاد شده است ، زیان های قابل توجهی متحمل شده است.

وی نقش برخی واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه کالاهای وارداتی آنان توسط دلال‌ ها با نرخ ارز آزاد در بازار سیاه به ویژه درخصوص نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید را تجربه ای تلخ و ناگوار در ایجاد تورم افسار گسیخته عنوان کرد.

 

مالمیر گفت: هنگامی که تولید کننده مجبور است مواد اولیه وارداتی و یا تولید داخل را از بازار سیاه تهیه کند، بدیهی است این مشکل افزایش قیمت‌کالا در بازار و در نتیجه ایجاد تورم و کاهش قدرت مردم  را همراه دارد.

 نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ادامه داد: این فرآیند بروز پیچیدگی در دستیابی به اقتصادی سالم‌ و تحمیل تورم به جامعه را موجب شده است.

مالمیر گفت: ضروری است با اجرا و تداوم طرح های ضربتی، راه های نفوذ انواع کالاها به  ویژه مواد اولیه بخش تولید به بازار سیاه مسدود و با عوامل خاطی اینگونه اقدامات تورم زا  قاطعانه برخورد شود.