نمایشگاه بین‌المللی منسوجات صنعتی و نبافته فرانکفورت (techtextil)


 


نمایشگاه بین‌المللی منسوجات صنعتی و نبافته فرانکفورت (techtextil)


تاریخ: Mon, 05/04/2015 - Thu, 05/07/2015 (از 14 الی 17 اردیبهشت 1394) 
سیکل برگزاری:  دو سالانه
کشور: Germany
شهر: Frankfurt
مکان:  محوطه نمایشگاهی شهر فرانکفورت
نماینده شرکت نمایشگاه‌های فرانکفورت در ایران: شرکت دروازه تجارت فراسو
برای اطلاع از موضوعات ارائه شده در این نمایشگاه کلیک نمایید.
فایل اطلاعیه نمایشگاه برای غرفه‌گذاران:
  Techtextile 2015.pdf 


                                                                                                               دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                              دی ماه 1393