ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت فرش ماشینی،تزیینات داخلی، موکت و کفپوش- اصفهان


 


عنوان نمايشگاه: ششمین نمایشگاه تخصصی صنعت فرش ماشینی، تزیینات داخلی، موکت و کفپوش
موضوع نمایشگاه : فرش ماشینی، تزیینات داخلی، موکت و کفپوش 
محل برگزاری: اصفهان، پل تاریخی، شهرستان، محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان
تاريخ برگزاری:  25لغایت 28 آبان ماه 1393
ساعت بازديد: 15 لغايت 21

                                                                                                                                                    دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                                                        آبان ماه 1393