همایش تجارت جهانی با برند تولیدکنندگان اسلامی


 صاحبان صنایع گروه نساجی استان البرز

در نظر است اولین همایش "تجارت جهانی با برند تولیدکنندگان اسلامی" توسط مرکز مطالعات اقتصادی دهکده جهانی و مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی مورخ  93/05/19 در محل مرکز همایشهای بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار گردد. این همایش با هدف ارتقاء سطح کیفی محصولات ایرانی و نیز آشنایی مدیران توانمند ایرانی با متدها و روشهای تجارت جهانی و با شعار "توان ایرانی - برند جهانی" برگزار خواهد شد.

برخی از محورهای مطروحه در همایش و اهداف آن:
• آشنایی با متدهای جهانی شدن
• آشنایی با اصول برند سازی
• بیان متدهای نوین اهمیت برند
• آشنایی با استاندارهای جهانی برند
• آشنایی با اصول تبلیغات در جهت ایجاد و یا حفظ برند
• معرفی و تجلیل از واحدهای پیشرو، تولیدکنندگان، صاحبان تجارت و خدمات

برخی از مهمانان و سخنرانان ویژه مراسم:
• مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت
• مسئولین اتاق بازرگانی
• مسئولین مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی
• مسئولین سازمان توسعه تجارت و ...

لذا بدینوسیله ضمن دعوت از جنابعالی بعنوان یکی از مهمانان ویژه مراسم خواهشمند است دستورات مقتضی را جهت حضور و نحوه معرفی برند خود در مراسم مذکور مبذول فرمائید.

هماهنگی جهت حضور: دبیرخانه انجمن (خانم عظیمی)
شماره تماس: 32514289-026


                                                                                                         دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                              اردیبهشت 1393