نخستین نمایشگاه مد لباس و پوشاک تبریز


 زمان برگزاری:
25 بهمن الی 2 اسفند 1392
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تبریز- سالن امیرکبیر
ساعات بازدید: 15:00 الی 20:00
تلفن‌های تماس: 9-6373708-0411

                                                                                                                دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                              بهمن ماه 1392