تجلیل از انجمن نساجی استان البرز در مراسم بزرگداشت روز صنعت، معدن و تجارت استان البرز