جلسه مشترک هیئت مدیره انجمن نساجی با قائم مقام و کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز