اطلاعیه
 
اطلاعیه مهم اطلاعیه

🌀♻🌀 صاحبان صنايع نساجى ، پوشاك و چرم مستقر در استان البرز بدينوسيله به اطلاع ميرساند يك شركت دانش بنيان به دبيرخانه انجمن اعلام داشته است با انعقاد قرارداد با واحدهاى مرتبط با اين صنعت آمادگى دارد موارد ذيل را انجام دهد لذا در صورتيكه هر يك از واحد ها نياز به خدمات اعلام شده شركت مذكور را دارند ميتوانند مراتب را به دبيرخانه انجمن اعلام تا هماهنگي لازم جهت فرايند هاي بعدى انجام پذيرد .
١) شناسايى و حل مشكلات فناورانه واحدهاى صنعتى .
٢) مشاوره به واحدهاى صنعتى براى أخذ گواهى دانش بنيان .
٣) آينده پژوهى فناورى و ترسيم نقشه راه در حوزه هاى مختلف صنعت نساجي ، پوشاك و چرم .
٤) بومى سازى مواد اوليه .
٥) اجراء پروژه هاى نياز سنجى آموزشى و برگزاری دوره های آموزشی هدفمند.
۶) عارضه یابی واحدهای صنعتی.
۷) ثبت مالکیت فکری.
۸) ثبت طرحهای صنعتی .
۹) پیاده سازی و اخذ گواهی ایزو .
۱۰) اجرای پروژهای ساماندهی کسب وکار.
۱۱) اجرای پروژه های 5S ، تولید ناب، کاهش قیمت تمام شده و توسعه بازار .
۱۲) برگزاری نشست های تخصصی جهت آشنایی با فناوری نانو و دیگر فناوریهای نوین در بخش های مختلف نساجی ، پوشاک وچرم .
۱۳) راه اندازی ، تکمیل و تجهیز مراکز آموزشی و پژوهشی مورد نیاز .
۱۴ ) ارائه سمینار ها ، دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی کوتاه مدت .
✳ مبادی ارتباطی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البر
📲 ٠٩١٠٢٦٠٤٠٧٠ 📲 ☎ ٠٢٦٣٢٥١٤٢٨٩ ☎ 📠 ٠٢٦٣٢٥٣٠٧٦٠ 📠
www.alborzati.com
alborz_ati@
تاريخ تنظيم: شنبه 26 مرداد ماه 1398