اطلاعیه‌ها
 
مجمع عمومی سالیانه
تاریخ ثبت: شنبه 4 آبان ماه 1398 - 15:1
اطلاعیه مهم
تاریخ ثبت: شنبه 26 مرداد ماه 1398 - 13:13
تامین مواد اولیه از طریق شرکت تعاونی تامین نیاز انجمن
تاریخ ثبت: یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398 - 11:11
سفارش تولید پارچه آستری
تاریخ ثبت: یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398 - 10:36
پروژه پایش صنعت نساجی
تاریخ ثبت: شنبه 6 بهمن ماه 1397 - 14:14
صاحبان صنایع نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز
تاریخ ثبت: سه شنبه 10 مهر ماه 1397 - 12:28
اتحادیه صنف تولیدکنندگان فروشندگان لوازم ورزشی
تاریخ ثبت: یکشنبه 24 دی ماه 1396 - 14:14
حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی
تاریخ ثبت: شنبه 2 دی ماه 1396 - 15:22
واردات مواد اولیه از مسیر سبز سیستم سلکتیویتی
تاریخ ثبت: شنبه 25 آذر ماه 1396 - 13:28