انجمن تخصصی صنایع نساجی ، پوشاک و چرم البرز با اختلاف زیاد سرآمد دیگر انجمن های موجود در استان است .

رئیس محترم هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز

125  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 3 دی ماه 1399

در دیدار هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی ، پوشاک و چرم با ریاست شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز  
( مورخه ۹۹/۱۰/۰۲ ) ، در ابتدای جلسه پس از تبریک انتصاب بجا و شایسته جناب آقای دکتر حمیدرضا عقاب نشین
به سمت جدیدشان ، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز افزود:
 انجمن تخصصی صنایع همگن  نساجی ، پوشاک و چرم البرز را  انجمنی مهم ، تاثیر گذار بر تصمیم سازی ها
 و با اختلاف زیاد سرآمد تمام انجمن های استان است .