اشتغال مهارت محور

تامین نیروی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی

185  تعداد بازدید  |  شنبه 15 آذر ماه 1399

🔻🔹 اطلاعیه 🔹🔻

موضوع : تامین نیروی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی

🔆 اشتغال مهارت محور🔆


♻️🔰♻️ پیرو هماهنگی انجام شده از طریق دبیرخانه انجمن ، با اداره کل فنی و حرفه ای استان
و دبیرخانه اجرایی سامانه اشتغال مهارت محور در خصوص تامین نیروی مورد نیاز ،
بدینوسیله به اطلاع صاحبان صنایع نساجی ، پوشاک و چرم مستقر در استان البرز می رساند
درصورتیکه در نظر دارند از طریق سامانه مذکور نیروهای مهارتی خود را تامین نمایند میتوانند مراتب
را به دبیرخانه انجمن اعلام تا هماهنگی لازم انجام پذیرد.
📞📮پل های ارتباطی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز :
تلفن : 02632514289
فکس : 02632530760
همراه : 09102604070
ایمیل: info@alborzati.com
WWW.alborzati.com
نام کاربری در instagram :

⏬⏬⏬
https://www.instagram.com/anjoman_nasaji_poshak_charm?r=nametag