مذاکرات ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

قابل توجه صاحبان صنایع نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز مستقر در استان البرز

195  تعداد بازدید  |  سه شنبه 3 تیر ماه 1399

⭕💠⭕ قابل توجه صاحبان صنایع نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز مستقر در استان البرز باعنایت به مفاد نامه فوق لطفا دستور فرمائید مراتب را به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند. 📞📮پل های ارتباطی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ، پوشاک و چرم استان البرز : تلفن : 02632514289 فکس : 02632530760 همراه : 09102604070 ایمیل: info@alborzati.com